Bàn Phím Laptop Samsung | Keyboard

Lượt xem: 4179

 

Bàn phím laptop thương hiệu samsung

X418

KEYBOARD SAMSUNG X418, x420

410,000

12T

X20

KEYBOARD SAMSUNG X20

430,000

12T

RV515

KEYBOARD SAMSUNG RV515, RV520

400,000

12T

RV509

KEYBOARD SAMSUNG RV509

430,000

12T

RV409

KEYBOARD SAMSUNG RV409

260,000

12T

RF510

KEYBOARD SAMSUNG RF510

400,000

12T

RC410

KEYBOARD SAMSUNG RC410

380,000

12T

RC408

KEYBOARD SAMSUNG RC408

380.000

12t

R730

KEYBOARD SAMSUNG R730

550,000

12T

R647

KEYBOARD SAMSUNG R647

360,000

12T

R620

KEYBOARD SAMSUNG R620

410,000

12T

R610

KEYBOARD SAMSUNG R610

410,000

12T

R60

KEYBOARD SAMSUNG R60/R510, R560

400,000

12T

R540

KEYBOARD SAMSUNG R540 NGUYEN BE

480,000

12T

R530

KEYBOARD SAMSUNG R530

280,000

12T

R520

KEYBOARD SAMSUNG R520

390,000

12T

R519

KEYBOARD SAMSUNG R519

300,000

12T

R518

KEYBOARD SAMSUNG R518

440,000

12T

R458

KEYBOARD SAMSUNG R458

400,000

12T

R428

KEYBOARD SAMSUNG R428

290,000

12T

RV408

KEYBOARD SAMSUNG RV408

260,000

12T

Q430

KEYBOARD SAMSUNG Q430

350,000

12T

P40

KEYBOARD SAMSUNG P40

430,000

12T

P25

KEYBOARD SAMSUNG P25

530,000

12T

NP700

KEYBOARD SAMSUNG NP700

550,000

12T

NP300

KEYBOARD SAMSUNG NP300 DEN KO SO 

380,000

12T

NP300 số

KEYBOARD SAMSUNG NP300 DEN CO SO

350,000

12T

NC108

KEYBOARD SAMSUNG NC108 DEN

280,000

12T

NC10

KEYBOARD SAMSUNG NC10 W

390,000

12T

N210T

KEYBOARD SAMSUNG N210/N220 WH

380,000

12T

N210

KEYBOARD SAMSUNG N210 DEN

420,000

12T

N200P

KEYBOARD SAMSUNG N200P

430,000

12T

N148

KEYBOARD SAMSUNG N148 TRANG/Den

240,000

12T

N120

KEYBOARD SAMSUNG N120WH, B

410,000

12T

R580

R580

1,050,000

12T

RV409

KEYBOARD SAMSUNG R409

300,000

12T

NP450

KEYBOARD SAMSUNG NP450R4 / 370R5E (MA MOI)

480,000

12T

NP530

KEYBOARD SAMSUNG NP530U3C / NP530U3B 530U3B NP530U3C 535U3C 540U3C

420,000

12T

R408

 

KEYBOARD SAMSUNG R408

340,000

12T

NP355E4

KEYBOARD SAMSUNG NP355 E4

350,000

12T

NP355E5

KEYBOARD SAMSUNG NP355E5

380,000

12T

NP900

KEYBOARD SAMSUNG NP900X3A Đèn

990,000

12T

NP530U4

KEYBOARD SAMSUNG NP 530U4

430,000

12T

NP530U5

KEYBOARD SAMSUNG NP 530U5

450,000

12T

NS310

KEYBOARD SAMSUNG NS310 NGUYEN BE

750,000

12T

XE550

KEYBOARD SAMSUNG XE550-C22

450,000

12T

600B

KEYBOARD SAMSUNG AEGIS 600B

450,000

12T

 

 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HỮU ĐIỆP
Add: Số 252 Nguyễn Thái Bình, F.12, Q. Tân Bình, TP. HCM
Tel: (028) 36010710 - 0937223739 | Email: huu.hdcomputer@gmail.com
website: https://hdcomputer.vn

Bạn cần hỗ trợ gì?
1