Bàn Phím Laptop Sony Vaio | Keyboard

Lượt xem: 4876

 

Bàn phím thương hiệu laptop Sony Vaio

MÃ KEYBOARD 

SONY VAIO

GIÁ BÁN

BẢO HÀNH

VGN-SR

VGN-SR  Series (T, đen)

390,000

 12T 

VGN-SZ

VGN-SZ  Series

1,050,000

 12T 

VGN-BZ

VGN-BZ  Series

460,000

 12T 

VGN-NW

VGN-NW Series (trắng-ko bệ)

VGN-NW Series (trắng-CÓ KHUNG)

350,000

450,000

 12T 

VGN-NW Series (đen-ko bệ)

VGN-NW Series (ĐEN-CÓ KHUNG)

 

350,000

400,000

 12T 

VGN-N

VGN-N series, VGN-FT  Series (thường)

Màu trắng , đen ( TIẾNG ANH )

350,000

490,000

 12T 

VGN-FB

VGN- FB Series

390,000

 12T 

VGN-FE

VGN-FE  Series. AR (thường) (Chuẩn EU, UK,…)

760,000

 12T 

VGN-FE  Series (thường) (Chuẩn US)

650,000

 12T 

VGN-FS

VGN-FS Series T

490,000

 12T 

VGN-FZ

VGN-FZ  Series ( Đen , Trắng)

470,000

 12T 

VGN-FW

VGN–FW  Series(trắng-ko bệ)

450,000

 12T 

VGN–FW  Series (đen-ko bệ)

450,000

 12T 

VGN–FW  Series (đen-trắng-có bệ)

 550,000

 12T 

VGN-C

VGN-C Series (Chuẩn EU, UK,…) (Trắng)

650,000

 12T 

VGN-C Series (Chuẩn US) đen

650,000

 12T 

VGN-CW

VGN- CW Series (đen-ko bệ)

290,000

 12T 

VGN- CW Series( trắng-ko bệ)

 290,000

 12T 

VNG-CR

VNG-CR  Series (Đen, bạc)

750,000

 12T 

VNG-CS

VNG-CS  Series ( trắng )

HỒNG : 690K (c/aU), 1.190k (t/a)

 

CALL

 12T 

VNG-NR

VNG-NR, NS  Series đen 

370,000

 12T 

VNG-NR

VNG-NR, NS  Series (thường) trắng

370,000

 12T 

Sony Z

VGN-Z series (core 2)-có luôn mặt nạ (98% new)

call

 03T 

VPC- Y 

VPC-Y  Series (có bệ) loại nhỏ Mini

500,000

 12T 

VPC- Y 

VPC-Y  Series (có bệ) loại lớn

500,000

 12T 

VPC- YA 

VPC-YA/YB  Series (có bệ)-cable ngược với Y series

790,000

 12T 

VPC-CA

VPC-CA  Series đen, 

350,000

 12T 

VPC-CB

VPC- CB ĐEN, TRẮNG

250,000

 12T

VPC-SA

VPC-SA series (Ko bẹ)

340,000

 12T 

VPC-SB

VPC-SB series (Đen, Trắng) (ko bẹ)

310,000

 12T 

VPC-S 

VPC-S series (ko bệ)đ, T

570,000

 12T 

          VPC-SE

                    SONY VPC SE MÀU ĐEN

                      (MÀU TRẮNG: 480.000 )

         550.000          12T

VPC-FX

SONY PCG   FX120 140 150 170 190 210 215

480,000

12T

VPC-EA

EA (đen, trắng)

380,000

 12T 

VPC -EC

VPC-EC Series (Đen )

250,000

 12T 

VPC-EC Series (Trắng)

250,000

 12T 

VPC - M

VPC-M  Series Mini, PCG-21313 

SONY VPC M MÀU BẠC 

390,000

490,000

 12T 

VPC - W

VPC-W  Series Mini (21212W) chiclet

890,000

 12T 

VPC-EB

VPC-EB Series (ko K)

380,000

 12T 

VPC- EE

VPC-EE  Series ( đen) ( có khung)

490,000

 12T 

VPC-EE  Series ( trắng )  (ko k)

450,000

 12T 

VPC-EG

VPC-EG  Series (Trắng) 

500.000

 12T 

VPC-EG  Series (Đen)  

500,000

 12T 

VPC-EL

VPC-EL  Series (Trắng- có khung)

390,000

 12T 

VPC-EL  Series (Đen) (có khung)

350,000

 12T 

VPC-EH

VPC-EH  Series (Đen Khung)

400,000

 12T 

VPC-EH  Series ( trắng) ( Khung)

 

430,000

 12T 

VPC-EJ

VPC-EJ Series

500,000

 12T 

SVE11

SVE11 Series trắng

350,000

 12T 

SVE13

SVE13 Series

380,000

 12T 

SVE14

SVE14 Series đen, Trắng -420k

 

350,000

 12T 

SVF14

SVF14 Series (cáp bên) (Ko bẹ)

400,000

 12T 

SVF 14

SVF14 Series (cáp giữa ) Trắng, đen (Ko bẹ)

400,000

 12T

SVE15

SVE15 Series có bệ  Đen

330,000

 12T 

SVE15

SVE15 Series có bệ trắng

330,000

 12T 

F2

F2 coi7  màu den

(có đèn )

 

650.000 

 12T

SVF15

SVF 15 đen - (Trắng 460K ) 

350,000

 12T 

EF

EF TRẮNG

màu đen : 490k

590,000

 12T 

F1

VPC-F1 (ĐÈN )  (KO ĐÈN : 650.000)

890.000

 12T 

FX120

          SONY PCG   FX120 140 150 170 190 210 215

490,000

 12T 

F21

F21, F22, F23

330,000

 12T 

SVS 13

SVS 13 (đen, bạc)

290,000

 12T 

SVE 17

SVE17

410,000

 12T

SVT13

SVT13,svt14

(enter chữ nhật : 990K)

990,000

12T

SVF 13

SVF 13( Đen)

550,000

12T

SVP11

SVP11

530,000

12T

AW

KEYBOARD SONY AW MÀU ĐEN

530.000

12T

SVS15

KEYBOAR SONY SVS 15 đen, bạc ( KO Khung)

390.000

12T

             EJ                        SONY VPC EJ ĐEN       490.000          12T
            EJ                      SONY VPC EJ TRẮNG       550.000            12T
        VPC - P                       SONY VPC P       530,000           12T
       VGN -TX                      SONY VGN TX      1,050,000           12T
       VGN -TT                      SONY VGN TT MÀU ĐEN , TRẮNG      1,050,000            12T
       VGN -TZ                     SONY VGN TZ MÀU ĐEN , TRẮNG       1,050,000             12T
       

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HỮU ĐIỆP
Add: Số 252 Nguyễn Thái Bình, F.12, Q. Tân Bình, TP. HCM
Tel: (028) 36010710 - 0937223739 | Email: huu.hdcomputer@gmail.com
website: https://hdcomputer.vn

 

Bạn cần hỗ trợ gì?
1