Pin Laptop Samsung | Battery

Lượt xem: 2889

 

Pin laptop thương hiệu Samsung

N148 N143 N145 N148 N150 N250 N260    TRẮNG 490,000 12 tháng
N143 N145 N148 N150 N250 N260    TRẮNG ZIN 950,000 6 tháng
N143 N145 N148 N150 N250 N260     ĐEN      490,000 12 tháng
N143 N145 N148 N150 N250 N260  ĐEN     ZIN 950,000 6 tháng
N120 NC10,NC20,N110,ND10,N120,N130,N135,N140,N270,N510 TRẮNG 640,000 12 tháng
NC10,NC20,N110,ND10,N120,N130,N135,N140,N270,N510 ĐEN      520,000 12 tháng
N210 Q328 Q330 X520 X418 X420 NB30 N210 N220 N218 X320 TRẮNG 540,000 12 tháng
Q328 Q330 X520 X418 X420 NB30 N210 N220 N218 X320 ĐEN      540,000 12 tháng
Q328 Q330 X520 X418 X420 NB30 N210 N220 N218 X320 ĐEN  ZIN 1,250,000 6 tháng
NC210 NC111,NC110,NC208,NC215,NC108   ĐEN      490,000 12 tháng
N310 Samsung N310, N315 ,300U,305U,N308,N311,NC310,X110 640,000 12 tháng
X120,X170,X171,NF110,NF108,NF208,NF210,NF310
QX410 NP-QX310 QX410 QX411 QX510 QX511 SF510 ,SF410 ZIN 1,990,000 6 tháng
XQ700T1C Samsung Ativ PRO XE700T1C XQ700T1C  ZIN 2,250,000 6 tháng
NP530U3 Samsung NP530U3B NP530U3C NP-530U3B NP-530U3C    ZIN 2,590,000 6 tháng
NP530U4 SAMSUNG NP530U4E NP540U4E NP730U3E NP740U3E ZIN 2,590,000 6 tháng
NP700Z3A Samsung NP700Z3A NP700Z  ZIN 2,590,000 6 tháng
NP700Z5A Samsung 7 Np700z7c Np700z5b  ZIN 2,150,000 6 tháng
NP900X4 Samsung NP900X4C    ZIN 2,590,000 6 tháng
NP900X3C SAMSUNG NP900X3C ZIN 1,990,000 6 tháng
NP350U2 Samsung NP350U2A NP350U2B ZIN 1,990,000 6 tháng
NP530U4 SAMSUNG NP530U4B 530U4C 535U4C ZIN 1,990,000 6 tháng
NP370R4E (10.8V) SAMSUNG NP370R4E NP370R5E NP450R4E NP450R5E NP510R5E ZIN 1,990,000 6 tháng
NP370R4E (11.1V) SAMSUNG NP370R4E NP370R5E NP450R4E NP450R5E NP510R5E ZIN 1,990,000 6 tháng
NP370R5 Samsung 5 NP370R5E NP470R5E NP510R5E ZIN 1,990,000 6 tháng
ATIV 500T Samsung ATIV 500T PC 905S3G Chromebook XE303C12 ZIN 2,150,000 6 tháng
R428 R468 R428 R430 R429 R440 R466 R467 (6CELL) 480,000 12 tháng
R468 R428 R430 R429 R440 R466 R467 (6CELL) ZIN 950,000 6 tháng
R25 SAMSUNG NP-R20 NP-R25 NP-X1 NP-X11 600,000 12 tháng
R60 R510,R560,R460,R505,R509,R460,R45,R410,R41 480,000 12 tháng
R40,Q210,P60,P560,P50,Q320,P210,R70,P50 ..(6CELL)

Tags : pin laptop samsung

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HỮU ĐIỆP
Add: Số 252 Nguyễn Thái Bình, F.12, Q. Tân Bình, TP. HCM
Tel: (028) 36010710 - 0937223739 | Email: huu.hdcomputer@gmail.com
website: https://hdcomputer.vn

Bạn cần hỗ trợ gì?
1