Pin Laptop HP-Compaq

Pin laptop HP-COMPAQ ED06 or HSTNN-IB1Y

Pin laptop HP-COMPAQ ED06 or HSTNN-IB1Y


Hãng sản xuất:  HP-COMPAQ
Dùng cho loại máyHP-COMPAQ ED06 or HSTNN-IB1Y
Loại pin 6 cells
Điện thế sử dụng (V): 11.1V
Màu : Đen
Bảo hành 1 đổi 1. Giao hàng tận nơi !

Xem chi tiết

Giá: 390,000 đ

Pin laptop HP-COMPAQ CQ10 (HSTNN-CB1T) or (03TY)

Pin laptop HP-COMPAQ CQ10 (HSTNN-CB1T) or (03TY)


Hãng sản xuất:  HP-COMPAQ
Dùng cho loại máyHP-COMPAQ CQ10 (HSTNN-CB1T) or (03TY)
Loại pin 6 cells
Điện thế sử dụng (V): 11.1V
Màu : Đen
Bảo hành 1 đổi 1. Giao hàng tận nơi !

Xem chi tiết

Giá: 350,000 đ

Pin laptop HP-COMPAQ HP Mini 1000 (HSTNN-OB80)

Pin laptop HP-COMPAQ HP Mini 1000 (HSTNN-OB80)


Hãng sản xuất:  HP-COMPAQ
Dùng cho loại máyHP-COMPAQ HP Mini 1000 (HSTNN-OB80)
Loại pin 6 cells
Điện thế sử dụng (V): 11.1V
Màu : Đen
Bảo hành 1 đổi 1. Giao hàng tận nơi !

Xem chi tiết

Giá: 390,000 đ

Pin laptop HP-COMPAQ Hp Compaq mini 110

Pin laptop HP-COMPAQ Hp Compaq mini 110


Hãng sản xuất:  HP-COMPAQ
Dùng cho loại máyHP-COMPAQ Hp Compaq mini 110
Loại pin 6 cells
Điện thế sử dụng (V): 11.1V
Màu : Đen
Bảo hành 1 đổi 1. Giao hàng tận nơi !

Xem chi tiết

Giá: 390,000 đ

Pin laptop HP-COMPAQ Hp Compaq mini 210-1000 series

Pin laptop HP-COMPAQ Hp Compaq mini 210-1000 series


Hãng sản xuất:  HP-COMPAQ
Dùng cho loại máyHP-COMPAQ Hp Compaq mini 210-1000 series
Loại pin 4 cells
Điện thế sử dụng (V): 11.1V
Màu : Đen
Bảo hành 1 đổi 1. Giao hàng tận nơi !

Xem chi tiết

Giá: 350,000 đ

Pin laptop HP-COMPAQ compaq mini CQ20

Pin laptop HP-COMPAQ compaq mini CQ20


Hãng sản xuất:  HP-COMPAQ
Dùng cho loại máyHP-COMPAQ compaq mini CQ20
Loại pin 4 cells
Điện thế sử dụng (V): 11.1V
Màu : Đen
Bảo hành 1 đổi 1. Giao hàng tận nơi !

Xem chi tiết

Giá: 350,000 đ

Pin laptop HP-COMPAQ Mini 2102

Pin laptop HP-COMPAQ Mini 2102


Hãng sản xuất:  HP-COMPAQ
Dùng cho loại máyHP-COMPAQ Mini 2102
Loại pin 4 cells
Điện thế sử dụng (V): 11.1V
Màu : Đen
Bảo hành 1 đổi 1. Giao hàng tận nơi !

Xem chi tiết

Giá: 350,000 đ

Pin laptop HP-COMPAQ HP-2133 ( Mini)

Pin laptop HP-COMPAQ HP-2133 ( Mini)


Hãng sản xuất:  HP-COMPAQ
Dùng cho loại máyHP-COMPAQ HP-2133 ( Mini)
Loại pin 6 cells
Điện thế sử dụng (V): 11.1V
Màu : Đen
Bảo hành 1 đổi 1. Giao hàng tận nơi !

Xem chi tiết

Giá: 350,000 đ

Pin laptop HP-COMPAQ HP Compaq Presario B1900 (HSTNN-DB35)

Pin laptop HP-COMPAQ HP Compaq Presario B1900 (HSTNN-DB35)


Hãng sản xuất:  HP-COMPAQ
Dùng cho loại máyHP-COMPAQ HP Compaq Presario B1900 (HSTNN-DB35)
Loại pin 4 cells
Điện thế sử dụng (V): 11.1V
Màu : Đen
Bảo hành 1 đổi 1. Giao hàng tận nơi !

Xem chi tiết

Giá: 350,000 đ

Pin laptop HP-COMPAQ Pavilion DV2 Series - HSTNN-CB86

Pin laptop HP-COMPAQ Pavilion DV2 Series - HSTNN-CB86


Hãng sản xuất:  HP-COMPAQ
Dùng cho loại máyHP-COMPAQ Pavilion DV2 Series - HSTNN-CB86
Loại pin 6 cells
Điện thế sử dụng (V): 11.1V
Màu : Đen
Bảo hành 1 đổi 1. Giao hàng tận nơi !

Xem chi tiết

Giá: 420,000 đ

Pin laptop HP-COMPAQ DV3-2000

Pin laptop HP-COMPAQ DV3-2000


Hãng sản xuất:  HP-COMPAQ
Dùng cho loại máyHP-COMPAQ DV3-2000
Loại pin 6 cells
Điện thế sử dụng (V): 11.1V
Màu : Đen
Bảo hành 1 đổi 1. Giao hàng tận nơi !

Xem chi tiết

Giá: 390,000 đ

Pin laptop HP-COMPAQ CQ35

Pin laptop HP-COMPAQ CQ35


Hãng sản xuất:  HP-COMPAQ
Dùng cho loại máyHP-COMPAQ CQ35
Loại pin 6 cells
Điện thế sử dụng (V): 11.1V
Màu : Đen
Bảo hành 1 đổi 1. Giao hàng tận nơi !

Xem chi tiết

Giá: 390,000 đ

Pin laptop HP-COMPAQ DV4, DV5, DV6

Pin laptop HP-COMPAQ DV4, DV5, DV6


Hãng sản xuất:  HP-COMPAQ
Dùng cho loại máyHP-COMPAQ DV4, DV5, DV6
Loại pin 6 cells
Điện thế sử dụng (V): 11.1V
Màu : Đen
Bảo hành 1 đổi 1. Giao hàng tận nơi !

Xem chi tiết

Giá: 410,000 đ

Pin laptop HP-COMPAQ CQ40, CQ41, CQ45, CQ50, CQ60, CQ61, CQ65, CQ70

Pin laptop HP-COMPAQ CQ40, CQ41, CQ45, CQ50, CQ60, CQ61, CQ65, CQ70


Hãng sản xuất:  HP-COMPAQ
Dùng cho loại máyHP-COMPAQ CQ40, CQ41, CQ45, CQ50, CQ60, CQ61, CQ65, CQ70
Loại pin 6 cells
Điện thế sử dụng (V): 11.1V
Màu : Đen
Bảo hành 1 đổi 1. Giao hàng tận nơi !

Xem chi tiết

Giá: 410,000 đ

Pin laptop HP-COMPAQ G50, G60, G70, G71

Pin laptop HP-COMPAQ G50, G60, G70, G71


Hãng sản xuất:  HP-COMPAQ
Dùng cho loại máyHP-COMPAQ G50, G60, G70, G71
Loại pin 6 cells
Điện thế sử dụng (V): 11.1V
Màu : Đen
Bảo hành 1 đổi 1. Giao hàng tận nơi !

Xem chi tiết

Giá: 410,000 đ

Pin laptop HP-COMPAQ HDX16 (ZIN)

Pin laptop HP-COMPAQ HDX16 (ZIN)


Hãng sản xuất:  HP-COMPAQ
Dùng cho loại máyHP-COMPAQ HDX16
Loại pin 6 cells
Điện thế sử dụng (V): 11.1V
Màu : Đen
Bảo hành 1 đổi 1. Giao hàng tận nơi !

Xem chi tiết

Giá: 700,000 đ

Pin laptop HP-COMPAQ HDX16

Pin laptop HP-COMPAQ HDX16


Hãng sản xuất:  HP-COMPAQ
Dùng cho loại máyHP-COMPAQ HDX16
Loại pin 6 cells
Điện thế sử dụng (V): 11.1V
Màu : Đen
Bảo hành 1 đổi 1. Giao hàng tận nơi !

Xem chi tiết

Giá: 410,000 đ

Pin laptop HP-COMPAQ DV4, DV5, DV6 (ZIN)

Pin laptop HP-COMPAQ DV4, DV5, DV6 (ZIN)


Hãng sản xuất:  HP-COMPAQ
Dùng cho loại máyHP-COMPAQ DV4, DV5, DV6
Loại pin 6 cells
Điện thế sử dụng (V): 11.1V
Màu : Đen
Bảo hành 1 đổi 1. Giao hàng tận nơi !

Xem chi tiết

Giá: 700,000 đ

Pin laptop HP-COMPAQ CQ40, CQ41, CQ45, CQ50, CQ60, CQ61, CQ65, CQ70 (ZIN)

Pin laptop HP-COMPAQ CQ40, CQ41, CQ45, CQ50, CQ60, CQ61, CQ65, CQ70 (ZIN)


Hãng sản xuất:  HP-COMPAQ
Dùng cho loại máyHP-COMPAQ CQ40, CQ41, CQ45, CQ50, CQ60, CQ61, CQ65, CQ70
Loại pin 6 cells
Điện thế sử dụng (V): 11.1V
Màu : Đen
Bảo hành 1 đổi 1. Giao hàng tận nơi !

Xem chi tiết

Giá: 700,000 đ

Pin laptop HP-COMPAQ G50, G60, G70, G71 (ZIN)

Pin laptop HP-COMPAQ G50, G60, G70, G71 (ZIN)


Hãng sản xuất:  HP-COMPAQ
Dùng cho loại máyHP-COMPAQ G50, G60, G70, G71
Loại pin 6 cells
Điện thế sử dụng (V): 11.1V
Màu : Đen
Bảo hành 1 đổi 1. Giao hàng tận nơi !

Xem chi tiết

Giá: 700,000 đ

Pin laptop HP-COMPAQ Pavilion DV4-5000, DV4-5099, DV6-7000, DV6-7099, DV6-8000, DV6-8099, DV7-7000, DV7-7099

Pin laptop HP-COMPAQ Pavilion DV4-5000, DV4-5099, DV6-7000, DV6-7099, DV6-8000, DV6-8099, DV7-7000, DV7-7099


Hãng sản xuất:  HP-COMPAQ
Dùng cho loại máyHP-COMPAQ Pavilion DV4-5000, DV4-5099, DV6-7000, DV6-7099, DV6-8000, DV6-8099, DV7-7000, DV7-7099
Loại pin 6 cells
Điện thế sử dụng (V): 11.1V
Màu : Đen
Bảo hành 1 đổi 1. Giao hàng tận nơi !

Xem chi tiết

Giá: 500,000 đ

Pin laptop HP-COMPAQ HP M7-1000, M7-1015dx

Pin laptop HP-COMPAQ HP M7-1000, M7-1015dx


Hãng sản xuất:  HP-COMPAQ
Dùng cho loại máyHP-COMPAQ HP M7-1000, M7-1015dx
Loại pin 6 cells
Điện thế sử dụng (V): 11.1V
Màu : Đen
Bảo hành 1 đổi 1. Giao hàng tận nơi !

Xem chi tiết

Giá: 500,000 đ

Pin laptop HP-COMPAQ Envy

Pin laptop HP-COMPAQ Envy


Hãng sản xuất:  HP-COMPAQ
Dùng cho loại máyHP-COMPAQ Envy
Loại pin 6 cells
Điện thế sử dụng (V): 11.1V
Màu : Đen
Bảo hành 1 đổi 1. Giao hàng tận nơi !

Xem chi tiết

Giá: 500,000 đ

Pin laptop HP-COMPAQ Pavilion DV7, DV8, HDX

Pin laptop HP-COMPAQ Pavilion DV7, DV8, HDX


Hãng sản xuất:  HP-COMPAQ
Dùng cho loại máyHP-COMPAQ Pavilion DV7, DV8, HDX
Loại pin 8cells
Điện thế sử dụng (V): 11.1V
Màu : Đen
Bảo hành 1 đổi 1. Giao hàng tận nơi !

Xem chi tiết

Giá: 380,000 đ

Pin laptop HP-COMPAQ  X18

Pin laptop HP-COMPAQ X18


Hãng sản xuất:  HP-COMPAQ
Dùng cho loại máyHP-COMPAQ X18
Loại pin 8 cells
Điện thế sử dụng (V): 11.1V
Màu : Đen
Bảo hành 1 đổi 1. Giao hàng tận nơi !

Xem chi tiết

Giá: 380,000 đ

Pin laptop HP-COMPAQ HDX18

Pin laptop HP-COMPAQ HDX18


Hãng sản xuất:  HP-COMPAQ
Dùng cho loại máyHP-COMPAQ HDX18
Loại pin 8 cells
Điện thế sử dụng (V): 11.1V
Màu : Đen
Bảo hành 1 đổi 1. Giao hàng tận nơi !

Xem chi tiết

Giá: 380,000 đ

Pin laptop HP-COMPAQ DM3, Dv4-3000

Pin laptop HP-COMPAQ DM3, Dv4-3000


Hãng sản xuất:  HP-COMPAQ
Dùng cho loại máyHP-COMPAQ DM3, Dv4-3000
Loại pin 6 cells
Điện thế sử dụng (V): 11.1V
Màu : Đen
Bảo hành 1 đổi 1. Giao hàng tận nơi !

Xem chi tiết

Giá: 880,000 đ

Pin laptop HP-COMPAQ Presario CQ32, CQ42, CQ43, CQ56, CQ62 CQ62z, CQ630, CQ72

Pin laptop HP-COMPAQ Presario CQ32, CQ42, CQ43, CQ56, CQ62 CQ62z, CQ630, CQ72


Hãng sản xuất:  HP-COMPAQ
Dùng cho loại máyHP-COMPAQ Presario CQ32, CQ42, CQ43, CQ56, CQ62 CQ62z, CQ630, CQ72
Loại pin 6 cells
Điện thế sử dụng (V): 11.1V
Màu : Đen
Bảo hành 1 đổi 1. Giao hàng tận nơi !

Xem chi tiết

Giá: 410,000 đ

Pin laptop HP-COMPAQ G42, G62, G72, 430

Pin laptop HP-COMPAQ G42, G62, G72, 430


Hãng sản xuất:  HP-COMPAQ
Dùng cho loại máyHP-COMPAQ G42, G62, G72, 430
Loại pin 6 cells
Điện thế sử dụng (V): 11.1V
Màu : Đen
Bảo hành 1 đổi 1. Giao hàng tận nơi !

Xem chi tiết

Giá: 410,000 đ

Pin laptop HP-COMPAQ Envy17, dv3-4000, DV5-2000, DV6-3000, DV7-4000, DM4-1000, HP1000

Pin laptop HP-COMPAQ Envy17, dv3-4000, DV5-2000, DV6-3000, DV7-4000, DM4-1000, HP1000


Hãng sản xuất:  HP-COMPAQ
Dùng cho loại máyHP-COMPAQ Envy17, dv3-4000, DV5-2000, DV6-3000, DV7-4000, DM4-1000, HP1000
Loại pin 6 cells
Điện thế sử dụng (V): 11.1V
Màu : Đen
Bảo hành 1 đổi 1. Giao hàng tận nơi !

Xem chi tiết

Giá: 410,000 đ

Pin laptop HP Compq 500, 520

Pin laptop HP Compq 500, 520


Hãng sản xuất:  HP-COMPAQ
Dùng cho loại máyHP-COMPAQ ED06 or HSTNN-IB1Y
Loại pin 4 cells
Điện thế sử dụng (V): 11.1V
Màu : Đen
Bảo hành 1 đổi 1. Giao hàng tận nơi !

Xem chi tiết

Giá: 370,000 đ

Pin laptop HP H510, H530

Pin laptop HP H510, H530


Hãng sản xuất:  HP-COMPAQ
Dùng cho loại máyHP-COMPAQ ED06 or HSTNN-IB1Y
Loại pin 8 cells
Điện thế sử dụng (V): 11.1V
Màu : Đen
Bảo hành 1 đổi 1. Giao hàng tận nơi !

Xem chi tiết

Giá: 580,000 đ

Pin laptop HP-COMPAQ Presario CQ32, CQ42, CQ43, CQ56, CQ62 CQ62z, CQ630, CQ72 (ZIN)

Pin laptop HP-COMPAQ Presario CQ32, CQ42, CQ43, CQ56, CQ62 CQ62z, CQ630, CQ72 (ZIN)


Hãng sản xuất:  HP-COMPAQ
Dùng cho loại máyHP-COMPAQ Presario CQ32, CQ42, CQ43, CQ56, CQ62 CQ62z, CQ630, CQ72
Loại pin 6 cells
Điện thế sử dụng (V): 11.1V
Màu : Đen
Bảo hành 1 đổi 1. Giao hàng tận nơi !

Xem chi tiết

Giá: 650,000 đ

Pin laptop HP-COMPAQ G42, G62, G72, 430 (ZIN)

Pin laptop HP-COMPAQ G42, G62, G72, 430 (ZIN)


Hãng sản xuất:  HP-COMPAQ
Dùng cho loại máyHP-COMPAQ G42, G62, G72, 430
Loại pin 6 cells
Điện thế sử dụng (V): 11.1V
Màu : Đen
Bảo hành 1 đổi 1. Giao hàng tận nơi !

Xem chi tiết

Giá: 650,000 đ

Pin laptop HP-COMPAQ Envy17, dv3-4000, DV5-2000, DV6-3000, DV7-4000, DM4-1000, HP1000 (ZIN)

Pin laptop HP-COMPAQ Envy17, dv3-4000, DV5-2000, DV6-3000, DV7-4000, DM4-1000, HP1000 (ZIN)


Hãng sản xuất:  HP-COMPAQ
Dùng cho loại máyHP-COMPAQ Envy17, dv3-4000, DV5-2000, DV6-3000, DV7-4000, DM4-1000, HP1000
Loại pin 6 cells
Điện thế sử dụng (V): 11.1V
Màu : Đen
Bảo hành 1 đổi 1. Giao hàng tận nơi !

Xem chi tiết

Giá: 650,000 đ

Pin laptop HP 6520S, 6530s, 6531s, 6535s, 6820, 6830S

Pin laptop HP 6520S, 6530s, 6531s, 6535s, 6820, 6830S


Hãng sản xuất:  HP-COMPAQ
Dùng cho loại máyHP 6520S, 6530s, 6531s, 6535s, 6820, 6830S
Loại pin 6 cells
Điện thế sử dụng (V): 11.1V
Màu : Đen
Bảo hành 1 đổi 1. Giao hàng tận nơi !

Xem chi tiết

Giá: 400,000 đ

Pin laptop HP 540, 541, 550, 550, 610, 615

Pin laptop HP 540, 541, 550, 550, 610, 615


Hãng sản xuất:  HP-COMPAQ
Dùng cho loại máyHP 540, 541, 550, 550, 610, 615
Loại pin 6 cells
Điện thế sử dụng (V): 11.1V
Màu : Đen
Bảo hành 1 đổi 1. Giao hàng tận nơi !

Xem chi tiết

Giá: 400,000 đ

Pin laptop Compaq 510 , 515 , 516

Pin laptop Compaq 510 , 515 , 516


Hãng sản xuất:  HP-COMPAQ
Dùng cho loại máyCompaq 510 , 515 , 516
Loại pin 6 cells
Điện thế sử dụng (V): 11.1V
Màu : Đen
Bảo hành 1 đổi 1. Giao hàng tận nơi !

Xem chi tiết

Giá: 400,000 đ

Pin laptop HP Compaq 6700, 6720s, 6720t, 6730s, 6735s, 6820s, 6820p

Pin laptop HP Compaq 6700, 6720s, 6720t, 6730s, 6735s, 6820s, 6820p


Hãng sản xuất:  HP-COMPAQ
Dùng cho loại máyHP-COMPAQ 6700, 6720s, 6720t, 6730s, 6735s, 6820s, 6820p
Loại pin 6 cells
Điện thế sử dụng (V): 11.1V
Màu : Đen
Bảo hành 1 đổi 1. Giao hàng tận nơi !

Xem chi tiết

Giá: 410,000 đ

Pin laptop Compaq C510, C511, C610

Pin laptop Compaq C510, C511, C610


Hãng sản xuất:  HP-COMPAQ
Dùng cho loại máyCompaq C510, C511, C610
Loại pin 6 cells
Điện thế sử dụng (V): 11.1V
Màu : Đen
Bảo hành 1 đổi 1. Giao hàng tận nơi !

Xem chi tiết

Giá: 410,000 đ

HDcomputer

Hdcomputer là đơn vị chuyên sửa chữa Laptop. Đồng thời là đơn vị phân phối linh kiện Laptop hàng đầu

Liên hệ ngay

Bạn cần hỗ trợ gì?
1