Pin Laptop HP-Compaq

Pin laptop HP-COMPAQ Probook 4410s, 4410T, 4411S, 4415S, 4416s, 4510 series

Pin laptop HP-COMPAQ Probook 4410s, 4410T, 4411S, 4415S, 4416s, 4510 series


Hãng sản xuất:  HP-COMPAQ
Dùng cho loại máyHP-COMPAQ Probook 4410s, 4410T, 4411S, 4415S, 4416s, 4510 series
Loại pin 6 cells
Điện thế sử dụng (V): 11.1V
Màu : Đen
Bảo hành 1 đổi 1. Giao hàng tận nơi !

Xem chi tiết

Giá: 410,000 đ

Pin laptop HP-COMPAQ Probook 4420S, 4320s, 4325s, 4425s, 4520s, 4720

Pin laptop HP-COMPAQ Probook 4420S, 4320s, 4325s, 4425s, 4520s, 4720


Hãng sản xuất:  HP-COMPAQ
Dùng cho loại máyHP-COMPAQ Probook 4420S, 4320s, 4325s, 4425s, 4520s, 4720
Loại pin 6 cells
Điện thế sử dụng (V): 11.1V
Màu : Đen
Bảo hành 1 đổi 1. Giao hàng tận nơi !

Xem chi tiết

Giá: 410,000 đ

Pin laptop HP CQ320, CQ321, CQ325, CQ326, CQ420, CQ421, BQ350.4321s, 4326s, 4420s-4421s-4425s

Pin laptop HP CQ320, CQ321, CQ325, CQ326, CQ420, CQ421, BQ350.4321s, 4326s, 4420s-4421s-4425s


Hãng sản xuất:  HP-COMPAQ
Dùng cho loại máy: HP CQ320, CQ321, CQ325, CQ326, CQ420, CQ421, BQ350.4321s, 4326s, 4420s-4421s-4425s
Loại pin 6 cells
Điện thế sử dụng (V): 11.1V
Màu : Đen
Bảo hành 1 đổi 1. Giao hàng tận nơi !

Xem chi tiết

Giá: 410,000 đ

Pin laptop Compaq 320, 420, 620, 621

Pin laptop Compaq 320, 420, 620, 621


Hãng sản xuất:  HP-COMPAQ
Dùng cho loại máyCompaq 320, 420, 620, 621
Loại pin 6 cells
Điện thế sử dụng (V): 11.1V
Màu : Đen
Bảo hành 1 đổi 1. Giao hàng tận nơi !

Xem chi tiết

Giá: 410,000 đ

Pin laptop HP-COMPAQ Probook 4331S, 4430S, 4431S, 4435s, 4436s, 4530S, 4535S, 4540s, 4545s Series

Pin laptop HP-COMPAQ Probook 4331S, 4430S, 4431S, 4435s, 4436s, 4530S, 4535S, 4540s, 4545s Series


Hãng sản xuất:  HP-COMPAQ
Dùng cho loại máyHP-COMPAQ Probook 4331S, 4430S, 4431S, 4435s, 4436s, 4530S, 4535S, 4540s, 4545s Series
Loại pin 6 cells
Điện thế sử dụng (V): 11.1V
Màu : Đen
Bảo hành 1 đổi 1. Giao hàng tận nơi !

Xem chi tiết

Giá: 420,000 đ

Pin laptop HP-COMPAQ ProBook 4340s, 4341s, 4440s, 4441s, 4445s, 4446s, 4540s, 4545s, 4740s

Pin laptop HP-COMPAQ ProBook 4340s, 4341s, 4440s, 4441s, 4445s, 4446s, 4540s, 4545s, 4740s


Hãng sản xuất:  HP-COMPAQ
Dùng cho loại máyHP-COMPAQ ProBook 4340s, 4341s, 4440s, 4441s, 4445s, 4446s, 4540s, 4545s, 4740s
Loại pin 6 cells
Điện thế sử dụng (V): 11.1V
Màu : Đen
Bảo hành 1 đổi 1. Giao hàng tận nơi !

Xem chi tiết

Giá: Liên hệ

Pin laptop HP-COMPAQ Probook 4510s, 4515s, 4710s, 4720S

Pin laptop HP-COMPAQ Probook 4510s, 4515s, 4710s, 4720S


Hãng sản xuất:  HP-COMPAQ
Dùng cho loại máyHP-COMPAQ Probook 4510s, 4515s, 4710s, 4720S
Loại pin 6 cells
Điện thế sử dụng (V): 11.1V
Màu : Đen
Bảo hành 1 đổi 1. Giao hàng tận nơi !

Xem chi tiết

Giá: 390,000 đ

Pin laptop HP-COMPAQ ED06 or HSTNN-IB1Y copy

Pin laptop HP-COMPAQ ED06 or HSTNN-IB1Y copy


Hãng sản xuất:  HP-COMPAQ
Dùng cho loại máyHP-COMPAQ ED06 or HSTNN-IB1Y
Loại pin 6 cells
Điện thế sử dụng (V): 11.1V
Màu : Đen
Bảo hành 1 đổi 1. Giao hàng tận nơi !

Xem chi tiết

Giá: 390,000 đ

Pin laptop HP-COMPAQ Probook 4730S- HSTNN-IBS2

Pin laptop HP-COMPAQ Probook 4730S- HSTNN-IBS2


Hãng sản xuất:  HP-COMPAQ
Dùng cho loại máyHP-COMPAQ Probook 4730S- HSTNN-IBS2
Loại pin 6 cells
Điện thế sử dụng (V): 11.1V
Màu : Đen
Bảo hành 1 đổi 1. Giao hàng tận nơi !

Xem chi tiết

Giá: 680,000 đ

Pin laptop HP ProBook 440, 450, 470 Series

Pin laptop HP ProBook 440, 450, 470 Series


Hãng sản xuất:  HP-COMPAQ
Dùng cho loại máyHP ProBook 440, 450, 470 Series
Loại pin 6 cells
Điện thế sử dụng (V): 11.1V
Màu : Đen
Bảo hành 1 đổi 1. Giao hàng tận nơi !

Xem chi tiết

Giá: Liên hệ

Pin laptop HP-COMPAQ CQ20, hp 220, hp 2230, hp 2230B

Pin laptop HP-COMPAQ CQ20, hp 220, hp 2230, hp 2230B


Hãng sản xuất:  HP-COMPAQ
Dùng cho loại máyHP-COMPAQ ED06 or HSTNN-IB1Y
Loại pin 4 cells
Điện thế sử dụng (V): 11.1V
Màu : Đen
Bảo hành 1 đổi 1. Giao hàng tận nơi !

Xem chi tiết

Giá: 350,000 đ

Pin laptop HP-COMPAQ CQ20, hp 220, hp 2230, hp 2230B

Pin laptop HP-COMPAQ CQ20, hp 220, hp 2230, hp 2230B


Hãng sản xuất:  HP-COMPAQ
Dùng cho loại máyHP-COMPAQ CQ20, hp 220, hp 2230, hp 2230B
Loại pin 8 cells
Điện thế sử dụng (V): 11.1V
Màu : Đen
Bảo hành 1 đổi 1. Giao hàng tận nơi !

Xem chi tiết

Giá: 600,000 đ

Pin laptop HP DV1000, DV4000, DV5000. ZE2000, ZT4000

Pin laptop HP DV1000, DV4000, DV5000. ZE2000, ZT4000


Hãng sản xuất:  HP-COMPAQ
Dùng cho loại máyHP DV1000, DV4000, DV5000. ZE2000, ZT4000
Loại pin 6 cells
Điện thế sử dụng (V): 11.1V
Màu : Đen
Bảo hành 1 đổi 1. Giao hàng tận nơi !

Xem chi tiết

Giá: 370,000 đ

Pin laptop Compaq C300, C500. V2000,V4000, V5000. M2000

Pin laptop Compaq C300, C500. V2000,V4000, V5000. M2000


Hãng sản xuất:  HP-COMPAQ
Dùng cho loại máyCompaq C300, C500. V2000,V4000, V5000. M2000
Loại pin 6 cells
Điện thế sử dụng (V): 11.1V
Màu : Đen
Bảo hành 1 đổi 1. Giao hàng tận nơi !

Xem chi tiết

Giá: 370,000 đ

Pin laptop HP Pavilion DV2000, DV6000, DV6100, DV6200

Pin laptop HP Pavilion DV2000, DV6000, DV6100, DV6200


Hãng sản xuất:  HP-COMPAQ
Dùng cho loại máyHP Pavilion DV2000, DV6000, DV6100, DV6200
Loại pin 6 cells
Điện thế sử dụng (V): 11.1V
Màu : Đen
Bảo hành 1 đổi 1. Giao hàng tận nơi !

Xem chi tiết

Giá: 390,000 đ

Pin laptop Presario V3000, V6000, V3300. F500, F560, F572, F700. C700. A900

Pin laptop Presario V3000, V6000, V3300. F500, F560, F572, F700. C700. A900


Hãng sản xuất:  HP-COMPAQ
Dùng cho loại máyHP-COMPAQ Presario V3000, V6000, V3300. F500, F560, F572, F700. C700. A900
Loại pin 6 cells
Điện thế sử dụng (V): 11.1V
Màu : Đen
Bảo hành 1 đổi 1. Giao hàng tận nơi !

Xem chi tiết

Giá: 390,000 đ

Pin laptop HP DV3000, DV3100, DV3500, DV3600, DV3700, DV3800

Pin laptop HP DV3000, DV3100, DV3500, DV3600, DV3700, DV3800


Hãng sản xuất:  HP-COMPAQ
Dùng cho loại máyHP DV3000, DV3100, DV3500, DV3600, DV3700, DV3800
Loại pin 6 cells
Điện thế sử dụng (V): 11.1V
Màu : Đen
Bảo hành 1 đổi 1. Giao hàng tận nơi !

Xem chi tiết

Giá: 350,000 đ

Pin laptop Pavilion DV8000, DV8100

Pin laptop Pavilion DV8000, DV8100


Hãng sản xuất:  HP-COMPAQ
Dùng cho loại máyHP-COMPAQ ED06 or HSTNN-IB1Y
Loại pin 8 cells
Điện thế sử dụng (V): 11.1V
Màu : Đen
Bảo hành 1 đổi 1. Giao hàng tận nơi !

Xem chi tiết

Giá: 550,000 đ

Pin laptop HP-COMPAQ DV9000, 9100, 9200, 9500, 9600

Pin laptop HP-COMPAQ DV9000, 9100, 9200, 9500, 9600


Hãng sản xuất:  HP-COMPAQ
Dùng cho loại máyHP-COMPAQ DV9000, 9100, 9200, 9500, 9600
Loại pin 8 cells
Điện thế sử dụng (V): 11.1V
Màu : Đen
Bảo hành 1 đổi 1. Giao hàng tận nơi !

Xem chi tiết

Giá: 550,000 đ

Pin laptop HP NC4200, TC4400, NC4400

Pin laptop HP NC4200, TC4400, NC4400


Hãng sản xuất:  HP-COMPAQ
Dùng cho loại máyHP NC4200, TC4400, NC4400 
Loại pin 6 cells
Điện thế sử dụng (V): 11.1V
Màu : Đen
Bảo hành 1 đổi 1. Giao hàng tận nơi !

Xem chi tiết

Giá: 350,000 đ

Pin laptop HP-COMPAQ EliteBook 2510p, 2530p, 2540P, 2560p, 2570p, NC2410, 2533t

Pin laptop HP-COMPAQ EliteBook 2510p, 2530p, 2540P, 2560p, 2570p, NC2410, 2533t


Hãng sản xuất:  HP-COMPAQ
Dùng cho loại máyHP-COMPAQ EliteBook 2510p, 2530p, 2540P, 2560p, 2570p, NC2410, 2533t
Loại pin 6 cells
Điện thế sử dụng (V): 11.1V
Màu : Đen
Bảo hành 1 đổi 1. Giao hàng tận nơi !

Xem chi tiết

Giá: 390,000 đ

Pin laptop HP EliteBook 2170p MIO6 MIO4 H4A44AA HSTNN-YB3M 670954-851 Pack 6CELL

Pin laptop HP EliteBook 2170p MIO6 MIO4 H4A44AA HSTNN-YB3M 670954-851 Pack 6CELL


Hãng sản xuất:  HP-COMPAQ
Dùng cho loại máyHP EliteBook 2170p MIO6 MIO4 H4A44AA HSTNN-YB3M 670954-851 Pack 6CELL
Loại pin 6 cells
Điện thế sử dụng (V): 11.1V
Màu : Đen
Bảo hành 1 đổi 1. Giao hàng tận nơi !

Xem chi tiết

Giá: Liên hệ

Pin laptop HP Business NC6100, NC6105, NC6110, NC6120, NC6200, NC6320, NC6400, NX6100, NX6105, NX6110, NX6115, NX6120, NX6125, NX6130, 6910p.6510B, 6710B, 6910B, HSTNN-IB05

Pin laptop HP Business NC6100, NC6105, NC6110, NC6120, NC6200, NC6320, NC6400, NX6100, NX6105, NX6110, NX6115, NX6120, NX6125, NX6130, 6910p.6510B, 6710B, 6910B, HSTNN-IB05


Hãng sản xuất:  HP-COMPAQ
Dùng cho loại máyHP Business NC6100, NC6105, NC6110, NC6120, NC6200, NC6320, NC6400, NX6100, NX6105, NX6110, NX6115, NX6120, NX6125, NX6130, 6910p.6510B, 6710B, 6910B, HSTNN-IB05
Loại pin 6 cells
Điện thế sử dụng (V): 11.1V
Màu : Đen
Bảo hành 1 đổi 1. Giao hàng tận nơi !

Xem chi tiết

Giá: 390,000 đ

Pin laptop HP Business 6930p, 8440p, 8440w

Pin laptop HP Business 6930p, 8440p, 8440w


Hãng sản xuất:  HP-COMPAQ
Dùng cho loại máyHP Business 6930p, 8440p, 8440w
Loại pin 6 cells
Điện thế sử dụng (V): 11.1V
Màu : Đen
Bảo hành 1 đổi 1. Giao hàng tận nơi !

Xem chi tiết

Giá: 390,000 đ

Pin laptop Compaq 6530b, 6535b, 6730b

Pin laptop Compaq 6530b, 6535b, 6730b


Hãng sản xuất:  HP-COMPAQ
Dùng cho loại máyCompaq 6530b, 6535b, 6730b
Loại pin 6 cells
Điện thế sử dụng (V): 11.1V
Màu : Đen
Bảo hành 1 đổi 1. Giao hàng tận nơi !

Xem chi tiết

Giá: 390,000 đ

Pin laptop HP EliteBook 8530p, 8530w, 8540p, 8730p, 8730w, 8740w

Pin laptop HP EliteBook 8530p, 8530w, 8540p, 8730p, 8730w, 8740w


Hãng sản xuất:  HP-COMPAQ
Dùng cho loại máyHP EliteBook 8530p, 8530w, 8540p, 8730p, 8730w, 8740w
Loại pin 6 cells
Điện thế sử dụng (V): 11.1V
Màu : Đen
Bảo hành 1 đổi 1. Giao hàng tận nơi !

Xem chi tiết

Giá: 450,000 đ

Pin laptop HP EliteBook 8460p, 8460w, 8560p, ProBook 6360b, 6460b, 6560b, 6565b, 6470b, 6475b, 6570b

Pin laptop HP EliteBook 8460p, 8460w, 8560p, ProBook 6360b, 6460b, 6560b, 6565b, 6470b, 6475b, 6570b


Hãng sản xuất:  HP-COMPAQ
Dùng cho loại máyHP EliteBook 8460p, 8460w, 8560p, ProBook 6360b, 6460b, 6560b, 6565b, 6470b, 6475b, 6570b
Loại pin 6 cells
Điện thế sử dụng (V): 11.1V
Màu : Đen
Bảo hành 1 đổi 1. Giao hàng tận nơi !

Xem chi tiết

Giá: 550,000 đ

Pin laptop HP TX1000, TX1100, TX2000, TX2500

Pin laptop HP TX1000, TX1100, TX2000, TX2500


Hãng sản xuất:  HP-COMPAQ
Dùng cho loại máyHP TX1000, TX1100, TX2000, TX2500
Loại pin 6 cells
Điện thế sử dụng (V): 11.1V
Màu : Đen
Bảo hành 1 đổi 1. Giao hàng tận nơi !

Xem chi tiết

Giá: 450,000 đ

Pin laptop Compaq NX8220, NC8230, 7400, 8200, 8510W, NW8240, NW8440, NW9440. C8430, nx7400, nx9420, nx7300, 8510p, 8510w, 8710p, 8710w, nc8200, nc8220, nc8230, nc8420, nw8200, nw8240, nw8440, nx8200, nx8420, 8510p

Pin laptop Compaq NX8220, NC8230, 7400, 8200, 8510W, NW8240, NW8440, NW9440. C8430, nx7400, nx9420, nx7300, 8510p, 8510w, 8710p, 8710w, nc8200, nc8220, nc8230, nc8420, nw8200, nw8240, nw8440, nx8200, nx8420, 8510p


Hãng sản xuất:  HP-COMPAQ
Dùng cho loại máyCompaq NX8220, NC8230, 7400, 8200, 8510W, NW8240, NW8440, NW9440. C8430, nx7400, nx9420, nx7300, 8510p, 8510w, 8710p, 8710w, nc8200, nc8220, nc8230, nc8420, nw8200, nw8240, nw8440, nx8200, nx8420, 8510p
Loại pin 8 cells
Điện thế sử dụng (V): 11.1V
Màu : Đen
Bảo hành 1 đổi 1. Giao hàng tận nơi !

Xem chi tiết

Giá: 690,000 đ

Pin laptop Hp Sleekbook 14 (VK04)

Pin laptop Hp Sleekbook 14 (VK04)


Hãng sản xuất:  HP-COMPAQ
Dùng cho loại máyHP-COMPAQ ED06 or HSTNN-IB1Y
Loại pin 4 cells
Điện thế sử dụng (V): 11.1V
Màu : Đen
Bảo hành 1 đổi 1. Giao hàng tận nơi !

Xem chi tiết

Giá: 950,000 đ

Pin laptop Compaq NX8220, NC8230, 7400, 8200, 8510W, NW8240, NW8440, NW9440. C8430, nx7400, nx9420, nx7300, 8510p, 8510w, 8710p, 8710w, nc8200, nc8220, nc8230, nc8420, nw8200, nw8240, nw8440, nx8200, nx8420, 8510p

Pin laptop Compaq NX8220, NC8230, 7400, 8200, 8510W, NW8240, NW8440, NW9440. C8430, nx7400, nx9420, nx7300, 8510p, 8510w, 8710p, 8710w, nc8200, nc8220, nc8230, nc8420, nw8200, nw8240, nw8440, nx8200, nx8420, 8510p


Hãng sản xuất:  HP-COMPAQ
Dùng cho loại máyCompaq NX8220, NC8230, 7400, 8200, 8510W, NW8240, NW8440, NW9440. C8430, nx7400, nx9420, nx7300, 8510p, 8510w, 8710p, 8710w, nc8200, nc8220, nc8230, nc8420, nw8200, nw8240, nw8440, nx8200, nx8420, 8510p
Loại pin 6 cells
Điện thế sử dụng (V): 11.1V
Màu : Đen
Bảo hành 1 đổi 1. Giao hàng tận nơi !

Xem chi tiết

Giá: 480,000 đ

Pin laptop HP-COMPAQ HSTNN-UB4D

Pin laptop HP-COMPAQ HSTNN-UB4D


Hãng sản xuất:  HP-COMPAQ
Dùng cho loại máyHP-COMPAQ HSTNN-UB4D
Loại pin 4 cells
Điện thế sử dụng (V): 11.1V
Màu : Đen
Bảo hành 1 đổi 1. Giao hàng tận nơi !

Xem chi tiết

Giá: 950,000 đ

Pin laptop HP-COMPAQ Pavilion 14 Series, 15 Series (OA04)

Pin laptop HP-COMPAQ Pavilion 14 Series, 15 Series (OA04)


Hãng sản xuất:  HP-COMPAQ
Dùng cho loại máyHP-COMPAQ Pavilion 14 Series, 15 Series (OA04)
Loại pin 4 cells
Điện thế sử dụng (V): 11.1V
Màu : Đen
Bảo hành 1 đổi 1. Giao hàng tận nơi !

Xem chi tiết

Giá: Liên hệ

Pin laptop HP-COMPAQ HSTNN-PB5S

Pin laptop HP-COMPAQ HSTNN-PB5S


Hãng sản xuất:  HP-COMPAQ
Dùng cho loại máyHP-COMPAQ ED06 or HSTNN-IB1Y
Loại pin 4 cells
Điện thế sử dụng (V): 11.1V
Màu : Đen
Bảo hành 1 đổi 1. Giao hàng tận nơi !

Xem chi tiết

Giá: Liên hệ

Dịch vụ

Địa điểm

Bạn cần hỗ trợ gì?
1