Sạc Laptop Dell

Sạc laptop Dell XPS 1647 XPS 1645

Sạc laptop Dell XPS 1647 XPS 1645

Hãng sản xuất: DELL
Điện áp vào:  AC 110 - 240 V
Điện áp ra: DC,19,5 V - 4.62 A 90W
Kích thước đầu cắm: 7,4mm -5mm
Màu : Đen
Bảo hành 1 đổi 1.Giao hàng tận nơi 

Xem chi tiết

Giá: Liên hệ

Sạc laptop Dell 14R 5420 14R N4110 14R N4010

Sạc laptop Dell 14R 5420 14R N4110 14R N4010

Hãng sản xuất: DELL
Điện áp vào:  AC 110 - 240 V
Điện áp ra: DC,19,5 V - 4.62 A 90W
Kích thước đầu cắm: 7,4mm -5mm
Màu : Đen
Bảo hành 1 đổi 1.Giao hàng tận nơi 

Xem chi tiết

Giá: Liên hệ

Sạc laptop Dell 13z N301Z 13z 5323 13z N311Z

Sạc laptop Dell 13z N301Z 13z 5323 13z N311Z

Hãng sản xuất: DELL
Điện áp vào:  AC 110 - 240 V
Điện áp ra: DC,19,5 V - 3.34 A 65W
Kích thước đầu cắm: 7,4mm-5mm
Màu : Đen
Bảo hành 1 đổi 1.Giao hàng tận nơi 

Xem chi tiết

Giá: Liên hệ

Sạc laptop Dell 15Z 5523 15Z 1570 15R 5110 15R 5520 15R SE7520

Sạc laptop Dell 15Z 5523 15Z 1570 15R 5110 15R 5520 15R SE7520

Hãng sản xuất: DELL
Điện áp vào:  AC 110 - 240 V
Điện áp ra: DC,19,5 V - 4.62 A 90W
Kích thước đầu cắm: 7,4mm - 5mm
Màu : Đen
Bảo hành 1 đổi 1.Giao hàng tận nơi 

Xem chi tiết

Giá: Liên hệ

Sạc laptop Dell 14 3000,14 3443

Sạc laptop Dell 14 3000,14 3443

Hãng sản xuất: DELL
Điện áp vào:  AC 110 - 240 V
Điện áp ra: DC,19 V - 4.62 A 90W
Kích thước đầu cắm: 7,4mm - 5mm
Màu : Đen
Bảo hành 1 đổi 1.Giao hàng tận nơi 

Xem chi tiết

Giá: Liên hệ

Sạc laptop Dell 17 N7110, 17 N7010

Sạc laptop Dell 17 N7110, 17 N7010

Hãng sản xuất: DELL
Điện áp vào:  AC 110 - 240 V
Điện áp ra: DC,19.5 V - 3.34 A 65W
Kích thước đầu cắm: 7,4mm - 5mm
Màu : Đen
Bảo hành 1 đổi 1.Giao hàng tận nơi 

Xem chi tiết

Giá: Liên hệ

Sạc laptop Dell 17R-N7110,17R-SE7720,17R-5720

Sạc laptop Dell 17R-N7110,17R-SE7720,17R-5720

Hãng sản xuất: DELL
Điện áp vào:  AC 110 - 240 V
Điện áp ra: DC,19.5 V - 4.62 A 90W
Kích thước đầu cắm: 7,4mm - 5mm
Màu : Đen
Bảo hành 1 đổi 1.Giao hàng tận nơi 

Xem chi tiết

Giá: Liên hệ

Sạc laptop Dell 1749 1750 1764 1720 1721

Sạc laptop Dell 1749 1750 1764 1720 1721

Hãng sản xuất: DELL
Điện áp vào:  AC 110 - 240 V
Điện áp ra: DC,19.5 V - 3.34 A 65W
Kích thước đầu cắm: 7,4mm - 5mm
Màu : Đen
Bảo hành 1 đổi 1.Giao hàng tận nơi 

Xem chi tiết

Giá: Liên hệ

Sạc laptop Dell 3500 3700 300M 3000 3200

Sạc laptop Dell 3500 3700 300M 3000 3200

Hãng sản xuất: DELL
Điện áp vào:  AC 110 - 240 V
Điện áp ra: DC,19.5 V - 3.34 A 65W
Kích thước đầu cắm: 7,4mm - 5mm
Màu : Đen
Bảo hành 1 đổi 1.Giao hàng tận nơi 

Xem chi tiết

Giá: Liên hệ

Sạc laptop Dell 14-3451,14 3000

Sạc laptop Dell 14-3451,14 3000

Hãng sản xuất: DELL
Điện áp vào:  AC 110 - 240 V
Điện áp ra: DC,19.5 V - 4.62 A 90W
Kích thước đầu cắm: 7,4mm - 5mm
Màu : Đen
Bảo hành 1 đổi 1.Giao hàng tận nơi 

Xem chi tiết

Giá: Liên hệ

Sạc laptop Dell 4150 4100 4000

Sạc laptop Dell 4150 4100 4000

Hãng sản xuất: DELL
Điện áp vào:  AC 110 - 240 V
Điện áp ra: DC,19.5 V - 4.62 A 90W
Kích thước đầu cắm: 7,4mm - 5mm
Màu : Đen
Bảo hành 1 đổi 1.Giao hàng tận nơi 

Xem chi tiết

Giá: Liên hệ

Sạc laptop Dell 5560 5470 V5460 5460

Sạc laptop Dell 5560 5470 V5460 5460

Hãng sản xuất: DELL
Điện áp vào:  AC 110 - 240 V
Điện áp ra: DC,19.5 V - 4.62 A 90W
Kích thước đầu cắm: 7,4mm - 5mm
Màu : Đen
Bảo hành 1 đổi 1.Giao hàng tận nơi 

Xem chi tiết

Giá: Liên hệ

Sạc laptop Dell 14 N7437 7437 7000

Sạc laptop Dell 14 N7437 7437 7000

Hãng sản xuất: DELL
Điện áp vào:  AC 110 - 240 V
Điện áp ra: DC,19.5 V - 2.31 A 45W
Kích thước đầu cắm: Chân kim nhỏ
Màu : Đen
Bảo hành 1 đổi 1.Giao hàng tận nơi 

Xem chi tiết

Giá: Liên hệ

Sạc laptop Dell 14 3000 3458 N3458

Sạc laptop Dell 14 3000 3458 N3458

Hãng sản xuất: DELL
Điện áp vào:  AC 110 - 240 V
Điện áp ra: DC,19.5 V - 4.62 A 90W
Kích thước đầu cắm: Chân kim nhỏ
Màu : Đen
Bảo hành 1 đổi 1.Giao hàng tận nơi 

Xem chi tiết

Giá: Liên hệ

Sạc laptop Dell 13-7347,7000

Sạc laptop Dell 13-7347,7000

Hãng sản xuất: DELL
Điện áp vào:  AC 110 - 240 V
Điện áp ra:DC,19.5V - 2.3V / 3.3A 
Kích thước đầu cắm: Chân kim nhỏ
Công xuất 45W / 65W
Màu : Đen
Bảo hành 1 đổi 1.Giao hàng tận nơi 

Xem chi tiết

Giá: Liên hệ

Sạc laptop Dell 14-5000,14-5442,5000,5442

Sạc laptop Dell 14-5000,14-5442,5000,5442

Hãng sản xuất: DELL
Điện áp vào:  AC 110 - 240 V
Điện áp ra:DC,19V-3.42A/4.62A 
Kích thước đầu cắm: 7.4mm -5mm
Công xuất:  65W/90W
Màu : Đen
Bảo hành 1 đổi 1.Giao hàng tận nơi 

Xem chi tiết

Giá: Liên hệ

Sạc laptop Dell 14-5447,5447,14-5000

Sạc laptop Dell 14-5447,5447,14-5000

Hãng sản xuất: DELL
Điện áp vào:  AC 110 - 240 V
Điện áp ra:DC,19V-3.42A/4.62A 
Kích thước đầu cắm: 7.4mm -5mm
Công xuất:  65W/90W
Màu : Đen
Bảo hành 1 đổi 1.Giao hàng tận nơi 

Xem chi tiết

Giá: Liên hệ

Sạc laptop Dell 14-7437,14 7000,7437

Sạc laptop Dell 14-7437,14 7000,7437

Hãng sản xuất: DELL
Điện áp vào:  AC 110 - 240 V
Điện áp ra:DC,19V - 2.31 A
Kích thước đầu cắm: Chân kim nhỏ
Công xuất:  45W
Màu : Đen
Bảo hành 1 đổi 1.Giao hàng tận nơi 

Xem chi tiết

Giá: Liên hệ

Sạc laptop Dell 14-5421,14R-5421,5421

Sạc laptop Dell 14-5421,14R-5421,5421

Hãng sản xuất: DELL
Điện áp vào:  AC 110 - 240 V
Điện áp ra:DC,19V - 3.42A/4.62A
Kích thước đầu cắm: 7.4mm-5mm
Công xuất:  65W/90W
Màu : Đen
Bảo hành 1 đổi 1.Giao hàng tận nơi 

Xem chi tiết

Giá: Liên hệ

Sạc laptop Dell 15 N3531,15 3531,3531

Sạc laptop Dell 15 N3531,15 3531,3531

Hãng sản xuất: DELL
Điện áp vào:  AC 110 - 240 V
Điện áp ra:DC,19V - 3.42A/4.62A
Kích thước đầu cắm: 7.4mm-5mm
Công xuất:  65W/90W
Màu : Đen
Bảo hành 1 đổi 1.Giao hàng tận nơi 

Xem chi tiết

Giá: Liên hệ

HDcomputer

Hdcomputer là đơn vị chuyên sửa chữa Laptop. Đồng thời là đơn vị phân phối linh kiện Laptop hàng đầu

Liên hệ ngay

Bạn cần hỗ trợ gì?
1